Temakveld
ISO-standarder for stålkonstruksjoner
i petroleumsindustrien 


Torsdag 16. september 2010, kl. 17.00 - 20.00
Middag: kl. 16.00
Sted: Vika konferansesenter, Oslo


ISO står for International Standard Organisation og ble etablert i 1946. Organisasjonen arbeider over hele verden med internasjonal standardisering på en rekke felter inkludert alle typer konstruksjoner. 
ISO-standarder for stålkonstruksjoner i petroleums og gassindustrien er meget aktuelle regelverk for norske stålingeniører, spesielt innen internasjonale prosjekter. 

Et stort arbeidsprogram har lenge vært i gang i komite’er verden over for å utvikle ISO-standardene for petroleums-og gassindustrile. På denne temakvelden blir det gitt en orientering om status for dette arbeidet, forholdet mellom norske NORSOK regelverk og ISO og også en orientering om noen av de mest sentrale ISO-standardene for offshorekonstruksjoner.

Forelesere på temakvelden vil være Arne Kvitrud, OD, Narve Oma, Statoil og Gunnar Solland, DNV, som har vært med som representanter fra Norge i regelverksarbeidet. 

Program :

kl.16.00 : Middag (gratis for medlemmer av NFS og Norsk Stålforbund)

kl.17.00 : Status og planer for de viktigste ISO-standarder innenfor offshore
v/ Arne Kvitrud , Petroleumstilsynet
- generelle regler
- laster (miljølaster,ulykkeslaster,nyttelaster)
- stålkonstruksjoner for plattformer (flytende og faste)
- fundamentering - mm

kl.18.15 : Kaffepause

kl.18.45 : Betydningen av ISO og forholdet til eksistrende regelverk i Norge
v / Narve Oma,Statoil & Gunar Solland,DNV
- Generelt v/ Narve Oma
- Norsok N-001 og N-003 mot ISO v/ Narve Oma
- Norsok N-004 mot ISO v/ Gunnar Solland

kl. 20.00 : Slutt

Praktiske opplysninger:
Sted: Vika konferansesenter, Dronnings Mauds gate 10, Oslo (se kart nederst)
Tid: Torsdag 16. september 2010, kl. 17.00 - 20.00
Middag: fra kl. 16 til 17

Gratis deltakelse og middag for medlemmer av NFS og Norsk Stålforbund og kr. 400 for ikke-medlemmer.
NB! Angi ved påmeldingen om du skal ha middag.

Påmeldingsfrist: - 14. september 2010
Påmelding: Send e-post til registrering@tekna.no

Adm: Tekna Servicekontoret
Tlf.: 22 94 75 60/61, Fax: 22 94 75 01 VELKOMMEN !!

Tilbake til forsiden

Norsk Forening for Stålkonstruksjoner sine samarbeidspartnere


Copyright © 2000 Norsk Stålforbund
Sist endret: 10 august 2009