SEMINAR
Subsea
Produksjonsanlegg

Torsdag 9. mars, Ingeniørenes Hus, Konferansesalen, Oslo

(Deltakerliste her - Trykt program her)

Subsea produksjonsanlegg på sjøbunnen representerer store utfordringer mht lokalisering, installasjon, fundamentering og forbindelser til rørledninger etc.. Dette seminaret vil fokusere på følgende forhold: 
• Generell orientering om subsea produksjonssystemer
• Subsea teknologiutvikling (DEMO 2000)
• Regelverk for prosjektering av subsea produksjonsystemer
• Prosjektpresentasjoner mht feltløsninger, installasjon,fundamentering, laster og strukturdesign for :
   • Snøhvit
   • Lobito-Tomboco
   • Seven Heads
   • Ormen Lange
   • Interface mot pipelines
   • Fabrikasjon av templates/manifolds
Seminaret vil passe både for personer som vil ha en innføring om subsea produksjonsanlegg og for de som vil øke sin kompetanse innefor dette fagområdet. 

Velkommen til et spennende seminar !!!

Program:

08.30 Registrering med kaffe
08.55 Åpning

09.00 Generell orientering om Subsea produksjonssystem: (1) +
(2)
Subsea historikk
Typiske elementer og prinsipper for etablering av subsea-system
Hvorfor er Norge så langt fremme på subsea i verdensmålestokk?
ved Anne Fausa, Prosjektingeniør – Norsk Hydro ASA

09.30 Subsea teknologiutvikling
Hva gjøres av forskning nå?
Hvordan ser fremtidsbildet ut?
Hva bør forskes på i fremtiden?
Hvilken rolle har Demo 2000?
ved Anton G. Kjelaas, DEMO 2000 - Norges Forskningsråd

10.15 Kaffe

10.35 Regelverk og Standarder for prosjektering av Subsea Produksjonsanlegg:
Status vedr. utvikling av standarder
Standarder for strukturdesign, installasjon og fundamentering
Eksempel på JIP-drevet standardisering: DNV JIP for oppdatering av
ISO 13628-5, Subsea control umbilicals
Presentasjon av DNV-RP-A203, Qualification of new technology
ved Rolf Benjamin Johansen, Det norske Veritas

11.45 Lunsj

12.45 Snøhvit, Lobito-Tomboco og Seven Heads: (1) + (2)
Presentasjon av de 3 subseaprosjektene Snøhvit,
Lobito-Tomboco og Seven Heads, med vekt på følgende:
Ulike feltløsninger
Ulike installasjonsmetoder
Ulike fundamenteringsprinsipper
Krav til beskyttelse for fallende last / tråling
Design koder og regelverk
ved Brynjar Vist, Senior Ingeniør Subsea Manifolds - Vetco Gray

13.45 Ormen Lange - en gigant på dypt vann:
Fundamentering
Laster
Strukturdesign
Installasjon
Interface mot pipelines
ved Harald Neerland, Teknisk leder TMI – FMC Kongsberg Subsea

14.45 Kaffepause

15.00 Subsea Structures and Interfaces to Pipelines: (1) + (2) + (3)
Experience from recent projects
ved Tim Crome, Engineering Manager & Dag Burgos, Pipeline Design Supervisor Technip Offshore Norge

16.00 Fabrikasjon av subsea templates/manifolds:
Refereranseprosjekter
Template/manifold løsninger
Fabrikasjon av templates og beskyttelsestrukturer
Fabrikasjon av manifolds og separasjonsmoduler
FAT – testing
SIT - testing
ved Runar Rugtvedt, Kommunikasjonsdirektør- Grenland Group ASA

17.00 Slutt

Praktisk info

Arr. nr. 64205281 Subsea seminar
Tid og sted: Torsdag 9. mars 2006, Ingeniørenes Hus, Oslo
Påmeldingsfrist: 3. mars
Deltageravgift: (inkludert lunsj og 2 kaffepauser)
kr. 3400 for medlemmer NFS
kr. 3900 for ikke-medlemmer
Hotell: Den enkelte må selv bestille hotell.

Påmelding til:
Tekna, servicekontoret, Postboks 2312, Solli
0201 Oslo
Telefon: 22947560/61
Fax: 22947501
e-mail: registrering@tekna.no

Administrasjon:
Irene Haugli, Tekna
e-post:
irene.haugli@tekna.no

Avbestilling:
Dersom avbestilling skjer etter påmeldingsfristens utløp, må full avgift betales. Kun skriftlig avbestilling, som er bekreftet mottatt av Tekna godtas. Ved avbestilling pga sykdom, ber vi om at legeattest fremlegges. Hvis ikke, må full avgift betales. Dokumentasjon vil bli tilsendt når avgiften er betalt.

Kontingent NFS:
Kontingent pr. år i NFS er kr. 200 for personlige medlemmer og kr. 1200 for bedriftsmedlemmer. Dette gir gratis adgang til temakvelder og rabatter på kurs.

VEL MØTT !

Tilbake til forsiden

Deltakerliste:

Bjærum Robert Oddvar    SeaFlex AS    1373 ASKER
Bruun Håkon    Aker Kværner Subsea AS Avd Lier    3401 LIER
Damsleth Per    Vetco Aibel AS    1375 BILLINGSTAD
Gundersen Haldor A.    Ruukki Profiler AS Avd Mo    8601 MO I RANA
Halvorsen Trond    Software Innovation ASA    1325 LYSAKER
Hansen Tom Alexander    iSurvey AS    1377 BILLINGSTAD
Hareide Johannes    Acergy Norway AS Avd Offshore    4004 STAVANGER
Haug Per Arne    Grenland Framnæs AS    3202 SANDEFJORD
Houge Jon August    Subsea 7 Norway    4065 STAVANGER
Jakobsen Tomas Frithjof    EDR Engineering Data Resources AS    1338 SANDVIKA
Jenssen Hans Peter    Exprosoft AS    7465 TRONDHEIM
Kinn Terje    Acergy Norway AS Avd Offshore    4004 STAVANGER
Kjellerød Jørgen    Acergy Norway AS Avd Offshore    4004 STAVANGER
Larlsen Øyvind    Bergen Engineering AS    5862 BERGEN
Larsen Runar    Grenland Framnæs AS    3202 SANDEFJORD
Lesund Per Kristian    Standard Norge    1326 LYSAKER
Liferov Pavel    Barlindhaug Consult AS Tromsø    9291 TROMSØ
Moen Leif Halvor    Det Norske Veritas    1322 HØVIK
Nag Ole Martin    Statoil ASA Prosessanlegg/kontor    5501 HAUGESUND
Nazifi Max    Grenland Framnæs AS    3202 SANDEFJORD
Nistad Terje    Structural Engineering AS    1366 LYSAKER
Passmann Henrik    Vetco Gray    1375 BILLINGSTAD
Reinertsen Steve    Smith Stål og Metall E.A. AS    7018 TRONDHEIM
Rokstad John    Aker Kværner Engineering&Technology    1326 LYSAKER
Røed Tor Martin    NLI Engineering AS    3132 HUSØYSUND
Rømcke Aud-Helene    Ingeniør Compagniet    3003 DRAMMEN
Sand Håkon    Structural Engineering AS    1366 LYSAKER
Stenshorne Per Christian    Aker Kværner Subsea AS Avd Lier    3401 LIER
Stornes Anton Kristian    Acergy Norway AS Avd Offshore    4004 STAVANGER
Suphellen Karl Erik    Acergy Norway AS Avd Offshore    4004 STAVANGER
Svanheim Helge    Ruukki Profiler AS Avd Mo    8601 MO I RANA
Thorsen Ken    Grenland Framnæs AS    3202 SANDEFJORD
Warhuus Christian    Vetco Gray    1375 BILLINGSTAD
Watle Pål    Bergen Engineering AS    5862 BERGEN


Copyright © 2000 Norsk Stålforbund
Sist endret: 10 august 2009